فرمانداری نطنز یا امامزاده ؟!

 

 

 

 

بخش بادرود دارای یک بقعه متعلق به امامزادگان آقاعلی عباس وشاهزاده محمد بیش نیست اما بخش مرکزی نطنز دارای 32 بقعه وبارگاه منسوب به امامزادگان است که در این بین برخی از مسئولین محلی از این شهرستان به خاک اولیاء الله تعبیر می کنند وخاک آنرا بخاطر وجود ذیجود این امامزادگان متبرک دانسته وافسانه های سرائیده اند که پیشینیان با پاهای برهنه عرض وطول این دیار اولیاء الله را طی می کرده اند.وآنگاه در قبال انار بادرود، به وگلابی ودرقبال طالبی ،زعفران ودرمقابل تاریخ 7000 ساله، آتشکده 1800 ساله نطنز را قرار می دهند در برابر بارگاه حضرت آقاعلی عباس هم امامزاده شاه سلطان حسین ابیازن نطنز را طرح تا بلکه همه چیز با مساوات به پیش برود .ومهمتر اینکه درحالی که چشمها از حضور میلیونی زائران آقاعلی عباس خیره ومبهوت است با تمام قوا اعلام می دارند همین شاه سلطان حسین در سال گذشته یک میلیون وششصد هزار زائر داشته که این آمار در ایران که هیچ در تمام دنیا بی نظیر است که از این مقوله میگذریم . اما جای سئوال ما اینجاست که به نظر شما بخشی که یک امامزاده دارد باید به نام بخش امامزاده باشد یا شهرستانی که 32 امامزاده دارد؟

1-      تغیر نام بخش «امامزاده» به «بادرود» که از ابتدائی ترین خواسته مردم این بخش است.

3-اگر این دو امکان نداشت پیشنهاد میگردد بخاطر تقدس 33 امامزاده در شهرستان وخاک اولیاء الله بودن؟؟؟ شهرستان نطنز را شهرستان«امامزاده» نامگذاری نمایند.

مهر و میترا

[ سه شنبه یازدهم خرداد ۱۳۸۹ ] [نویسنده: رحمت الله کاملی (R.KAMELI48@YAHOO.COM) ] [ ]


منوی اصلی
آخرین مطالب ارسالی
آرشیو مطالب
پیوند ها
آمار بازدید از سایت